INFORMACJE DLA APLIKANTÓW

2021-10-18 10:38 #

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o wpis na listę aplikantów

Rada Izby Notarialnej w Lublinie informuje, że osoby, które planują rozpocząć z dniem 1 stycznia 2022 r. aplikację notarialną w tejże Izbie, powinny ze względów organizacyjnych najpóźniej do dnia 5 listopada 2021 r. złożyć do biura Izby wniosek o wpis na listę aplikantów. We wniosku należy podać dane teleadresowe takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu oraz adres e-mailowy.

Do wniosku należy dołączyć:

  • odpis uchwały potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną;
  • oryginalny odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeżeli nie był składany z dokumentami na egzamin);
  • oświadczenie notariusza-patrona o objęciu patronatem (w przypadku posiadania już patrona);
  • jedno zdjęcie.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, wniosek o którym mowa powyżej należy składać jedynie drogą pocztową.


2021-06-16 14:46 #

Komunikat dla III roku - projekty


2021-06-16 14:45 #

Komunikat dla aplikantów IV roku


2021-05-27 12:20 #

Instrukcja na egzamin próbny dla aplikantów IV roku


2021-01-15 09:33 #

Komunikat dla aplikantów III roku w sprawie kolokwium


2020-12-28 15:28 #

Opłata za aplikację notarialną w 2021 roku


2020-12-22 10:33 #

Harmonogram praktyk sądowych aplikantów notarialnych II roku w 2021 roku


2020-12-18 11:09 #

Komunikat dla aplikantów rozpoczynających aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Lublinie


2020-10-21 12:18 #

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Lublinie

Rada Izby Notarialnej w Lublinie informuje, że osoby, które planują rozpocząć z dniem 1 stycznia 2021 r. aplikację notarialną w tejże Izbie, powinny ze względów organizacyjnych najpóźniej do dnia 5 listopada 2020 r. złożyć do biura Izby wniosek o wpis na listę aplikantów. We wniosku należy podać dane teleadresowe takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu oraz adres e-mailowy..

Do wniosku należy dołączyć:

  • odpis uchwały potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną;
  • oryginalny odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeżeli nie był składany z dokumentami na egzamin);
  • oświadczenie notariusza-patrona o objęciu patronatem (w przypadku posiadania już patrona);
  • jedno zdjęcie.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, wniosek o którym mowa powyżej należy składać jedynie drogą pocztową.


2020-07-24 12:48 #

Harmonogram praktyk sądowych dla aplikantów notarialnych w 2020 r.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.