INFORMACJE DLA APLIKANTÓW

2022-10-06 13:58 #

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o wpis na listę aplikantów

Rada Izby Notarialnej w Lublinie informuje, że osoby, które planują rozpocząć z dniem 1 stycznia 2023 r. aplikację notarialną w tejże Izbie, powinny ze względów organizacyjnych najpóźniej do dnia 4 listopada 2022 r. złożyć do biura Izby wniosek o wpis na listę aplikantów. We wniosku należy podać dane teleadresowe takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu oraz adres e-mailowy.

Do wniosku należy dołączyć:

  • odpis uchwały potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną;
  • oryginalny odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeżeli nie był składany z dokumentami na egzamin);
  • oświadczenie notariusza-patrona o objęciu patronatem (w przypadku posiadania już patrona);
  • jedno zdjęcie.

Wnioski można składać osobiście w biurze Izby Notarialnej w Lublinie lub przesyłać drogą pocztową na adres: Izba Notarialna w Lublinie, ul. Graniczna 7/1, 20-010 Lublin.


2022-06-09 09:03 #

Komunikat dla aplikantów IV roku


2022-04-06 13:17 #

Ogłoszenie o kolokwium


2022-01-11 11:38 #

Komunikat w sprawie kolokwium dla aplikantów III roku


2021-12-31 08:53 #

Opłata za aplikację notarialną w 2022 roku


2021-12-17 13:34 #

Harmonogram praktyk sądowych dla aplikantów II roku


2021-12-08 13:08 #

Komunikat dla aplikantów I roku (nabór 2021)


2021-10-18 10:38 #

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o wpis na listę aplikantów

Rada Izby Notarialnej w Lublinie informuje, że osoby, które planują rozpocząć z dniem 1 stycznia 2022 r. aplikację notarialną w tejże Izbie, powinny ze względów organizacyjnych najpóźniej do dnia 5 listopada 2021 r. złożyć do biura Izby wniosek o wpis na listę aplikantów. We wniosku należy podać dane teleadresowe takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu oraz adres e-mailowy.

Do wniosku należy dołączyć:

  • odpis uchwały potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną;
  • oryginalny odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeżeli nie był składany z dokumentami na egzamin);
  • oświadczenie notariusza-patrona o objęciu patronatem (w przypadku posiadania już patrona);
  • jedno zdjęcie.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, wniosek o którym mowa powyżej należy składać jedynie drogą pocztową.


2021-06-16 14:46 #

Komunikat dla III roku - projekty


2021-06-16 14:45 #

Komunikat dla aplikantów IV roku


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.